funstercbanner 2012

2. REDNI ZBOR DRUŠTVA ZA DRUŽBENE AKTIVNOSTI RAST

Hrastnik, 21.03.2013

VABILO
NA 2. REDNI ZBOR DRUŠTVA ZA DRUŽBENE AKTIVNOSTI RAST

 Na podlagi 19. člena statuta Društva za družbene aktivnosti Rast in sklepa upravnega odbora sklicujem 2. redni zbor društva, ki bo potekal

v petek, 29.03.2013, ob 19.00 v prostorih RCR Hrastnik.

 Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev dnevnega reda
2.Izvolitev delovnega predsedstva zbora društva
3.Poročilo predsednika
4.Poročilo blagajnika
5.Poročilo nadzorne komisije
6.Programski in finančni plan za leto 20137.Razno

 Vabljeni!

Predsednica Društva Rast

                                                                                               Mateja Jecl, l.r.