funstercbanner 2012

Društvo Rast

Društvo Rast je mlado društvo, ki združuje predvsem mlade, vendar že izkušene posameznike, ki si želijo aktivno sooblikovati okolje v katerem živijo. Poleg Funšterca, festivala zasavske kulinarike, društvo razvija tudi druge projekte. Nekaj prepoznavnosti že ima projekt V Hrastniku.si, kjer želimo predvsem združiti različna društva, da na enem mestu promoviramo naše aktivnosti in s tem obvestimo tudi občane, da se marsikaj dogaja v naši občini. V preteklem letu smo pričeli tudi z dobrodelno dražbo, katero bomo vsako leto ponovili in na ta način poskušali s socialnim projektom opozarjati tudi na socialno ogrožene ljudi, ki jih je v naših krajih vse več. V prihodnje načrtujemo tudi iniciativo za oživitev Vile de Seppi v Hrastniku, sodelovanje na različnih prireditvah drugih društev ter predvsem veliko sodelovanja v okolju v katerem delujemo. Z željo vzpodbuditi aktivno državljanstvo, želimo v prihodnje organizirati več okroglih miz, javnih tribun in podobno.